Termes i condicions

La present WEB conté les principals condicions generals que regeix l’accés i l’ús, així com la privadesa dels usuaris en el lloc i servei online de Esquerra Unida i Alternativa (EUiA), amb NIF G-61586491 i Domicili social a Doctor Aiguader, 10-12 Baixos 08003 Barcelona.

L’entitat titular d’aquest lloc web informa que les dades facilitades a través dels diferents mecanismes de comunicació habilitats seran tractats conforme al que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el seu Reglament de desenvolupament (RD 1720/2007) i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic; tenint el dret d’accés al fitxer, rectificació, cancel·lació o oposició de les seves dades, podent exercitar tals drets enviant per escrit una sol·licitud a Doctor Aiguader, 10-12 Baixos 08003 Barcelona.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Esquerra Unida i Alternativa ofereix a través del seu Site i entre uns altres s’obliga a no emprar-los per incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.

Queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les quals pertanyen a les autoritzades per Esquerra Unida i Alternativa (EUiA), així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de les esmentades opinions, imatges, formes, índex i la resta d’expressions formals que es posin a la disposició dels Usuaris.

Així mateix, l’informem que la informació de les bases de dades podrà ser usada per la:

  • Gestió del cens electoral
  • Gestió, convocatòria, desenvolupament i supervisió de la(s) campanya(s) electoral (és)
  • Convocatòries, presentació, informació, publicitat de candidatures per i dirigides a participants i afiliats a través de qualsevol mitjà digital / electrònic o en suport paper
  • Gestió, formació i supervisió de les respectives Comissions, Consells i altres òrgans derivats del procés de votació
  • Comunicació d’informació considerada per Esquerra Unida i Alternativa.